Vystavení likvidačního protokolu ZDARMA

Zdarrma vystavujeme doklad o ekologické likvidaci vozidla č. povolení 9733/ ZP /2013 /Př-5, povolení vydalo ministerstvo životního prostředí s doložením EIA posuzování vlivů na životní prostředí.

Naše firma pracuje s programem EVI což je program pro evidenci odpadů, který používají úřady a ministerstva životního prostředí. Tento program je napojen na systém MA ISOH, který je propojen s ministerstvem životního prostředí. Ve chvíli kdy nám předáte vozidlo k ekologické likvidaci, tento systém vygeneruje kód autovraku, který je zaslán nám a magistrátům měst, které provádějí vyřazování vozidel z evidence. Používáním těchto programů a systémů vám naše firma garantuje platnost všech vystavených dokladů.

Nenechte se podvést!

Dejte si prosím pozor na to, jakou firmu pro lkividaci vašeho vozidla vyberete. V poslední době se objevují podvody, kdy vůz odveze firma, která ke zpracování autovraků není oprávněná. Taková firma, vystaví majiteli neplatné, nebo dokonce falešné potvrzení, což majitel vozidla zjistí až ve chvíli, kdy přijde vůz odhlásit z evidence motorových vozidel.

Jako majitel máte povinnost vozidlo odevzdat pouze osobě nebo firmě oprávněné nakládat s autovraky podle §37b ods. 1písm. d) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Jediným platným dokladem o ekologické likvidaci vozidla je "Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků".

Potvrzení obsahuje unikátní kód - Identifikační číslo potvrzení v systému (IČPS) - jedinečné číslo generované informačním systémem Ministerstva životního prostředí pro sledování toku autovraků (MA ISOH). Zda byl vůz skutečně ekologicky zlikvidován si můžete ověřit on-line, přímo v systému na základně IČPS, registrační začky vozidla nebo identifikačního čísla vozidla (VIN).

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!
Lze poslat soubory formátu PNG, JPG, JPEG s o celkové velikostí 10MB.