Novelizace Zákona č. 361/2000 Sb.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).


  • Na stránkách www.mdcr.cz najdete veškeré informace k novele zákona
  • Zde si můžete zjistit rozšířené údaje o vozidle, které jsou volně dostupné a nejsou obsažené v novém technickém průkazu: https://www.dataovozidlech.cz/otevrenaData/vypisy
  • Dále lze ověřit i STATUS VOZIDLA, zde se dozvíte, že bylo vozidlo trvale vyřazeno z registru, od 1.1.2024 není odborem dopravy zapsán zánik vozidla ve velkém technickém průkazu!!
Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!
Lze poslat soubory formátu PNG, JPG, JPEG s o celkové velikostí 10MB.